search for
 


Editor-in-Chief

Ju-Yeun Lee Seoul National University


Deputy Editors-in-Chiefs

Iyn-Hyang Lee Yeungnam University
Soo-Heui Paik Sunchon National Univeristy
Pusoon Chun Inje university
MiKyong Shim CHA University


Associate Editors

A Jeong Kim Seoul National University Hospital
Hye-Lin Kim Sahmyook University
Jaekyu Shin University of California, San Francisco
Ju-Young Shin SungKyunKwan University
Kwang-Hee Shin Kyungpook National University
Ji Eun Kang National Medical Center
Sooyoung Shin Ajou University
Sun-Young Jung Chung-Ang University
Young Ran Kim Chonnam National University
Young-Mi Ah Yeungnam University
Yu Jeung Lee Kangwon National University
Yun Jeong Lee Dankook University


Managing Editor

Kyu Nam Heo Seoul National University
September 2022, 32 (3)