pISSN 1226-6051
eISSN 2508-786X

Table. 3.

Table. 3.

Comparison of incidence of acute kidney injury, serum creatinine, and glomerular filtration rate between theophylline and placebo group.

Ref.StudyIncidence of acute kidney injury, n (%)Serum creatinine (mg/dL)Glomerular filtration rate (mL/min/1.72m2)

Day 1Day 3Day 5Day 1Day 3Day 5

TheophyllinePlaceboTheophyllinePlaceboTheophyllinePlaceboTheophyllinePlaceboTheophyllinePlaceboTheophyllinePlaceboTheophyllinePlacebo
20Bakr AF (2005)5 (25)*12 (60)*1.23 ± 0.191.20 ± 0.191.24 ± 0.39*1.57 ± 0.61*1.29 ± 0.27*1.47 ± 0.41*21.10 ± 9.322.11 ± 8.726.02 ± 10.8*12.39 ± 4.6*29.31 ± 9.9*19.10 ± 8.7*

12Bhat MA et al. (2006)10 (25)*18 (60)*1.18 ± 0.691.50 ± 0.680.95 ± 0.50*1.59 ± 0.92*0.82 ± 0.47*1.57 ± 0.90*------

13Eslami Z et al. (2009)2 (11.8)*8 (42.1)*0.92 ± 0.220.86 ± 0.200.63 ± 0.22*1.06 ± 0.47*0.56 ± 0.14*0.73 ± 0.14*25.4 ± 7.328.2 ± 12.842.4 ± 19.1*27.5 ± 10.7*42.3 ± 12.537.5 ± 6.5

21Jenik AG et al. (2000)4 (17)*15 (55)*1.0 ± 0.31.05 ± 0.41.02 ± 0.69*1.94 ± 1.1*0.71 ± 0.2*1.36 ± 0.9*23.17 ± 10.322.07 ± 925.94 ± 11.2*11.36 ± 5.1*32.41 ± 7.4*18.0 ± 9.8*

22Khurshid G et al. (2017)14190.92 ± 0.22*1.99 ± 0.21*--0.70 ± 0.20*1.20 ± 0.27*------

14Merrikhi AR et al. (2012)At 7th day 2 (18.2)At 7th day 5 (45.5)------24.4 ± 8.819.3 ± 10.9--At 7th day 37.7 ± 9.6*At 7th day 27.2 ± 14.5*

15Raina A et al. (2016)12 (15)*39 (48)*1.22 ± 0.681.28 ± 0.510.83 ± 0.35*1.47 ± 0.61*0.82 ± 0.521.09 ± 0.6328.21 ± 22.2721.37 ± 13.5532.16 ± 16.34*17.73 ± 7.92*41.47 ± 27.2432.7 ± 26.67

23Saeidi R et al. (2013)23------------

p < 0.05

Korean J Clin Pharm 2019;29:115-24 https://doi.org/10.24304/kjcp.2019.29.2.115
© 2019 Korean J Clin Pharm